111 Hantech Electronics ltd.

 IC型号:   库存检索: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品名称 型号
品牌
封装
批号
技术参数 产品描述
技术资料
数量
TDA1517B PHILTPS ZIP 2014+ new and original TDA1517B 500
M29F102BB45K1 ST PLCC 2014+ new and original M29F102BB45K1 500
MAX3323-EEUE Maxim SSOP16 2014+ new and original MAX3323-EEUE 500
PIC16C711-04/P MIC DIP18 2014+ new and original PIC16C711-04/P 500
A4506 AVAGO DIP8 2014+ new and original A4506 500
LB1663 SANYO DIP-10 2014+ new and original LB1663 500
US4K80R SHINDEN new and original US4K80R 500
DS1216 DALLAS DIP 2014+ New and original DS1216 500
SK30GD128 SEMIKRO Module 2014+ new and original SK30GD128 500
AN6564 MIT DIP14 2014+ new and original AN6564 500
C2910 SANYO TO-92L 2014+ new and original C2910 500
LM3916N-1 NS DIP18 2014+ new and original LM3916N-1 500
K3715 NEC TO-220 2014+ new and original K3715 500
DS1820 DALLAS SOP8 2014+ new and original DS1820 500
LM2903P TI DIP 2014+ new and original LM2903P 500
9页 共有121记录 第1页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]   下一页 尾页